Onze visie

De Griekse goden hadden al iets met de Olympus en zelfs Leonardo Da VInci tekende in 1515 een realistische weergave van de bergen. Maar het is pas op het einde van de 18de eeuw dat men de bergtoppen echt ging beklimmen. Eerst op zoek naar mineralen, gemzen of uit wetenschappelijk oogpunt en vanaf 1857, met de oprichting van de Alpine Club, ook als sport. Met de geboorte van het vrij klimmen tijdens de jaren ‘80 en de opmars van de klimzalen is er sindsdien  veel veranderd in het verticale landschap. Eén aspect  blijft echter onveranderd, klimmers blijven dromers.  Het is geen toeval dat er bij de eerste beklimming van de Mont Blanc ook een dichter mee op de top stond.  Met Vertical Thinking willen we je helpen om jouw klimdromen waar te maken.

 

We zijn een niet-commerciële organisatie, die vooral focust op sportklimmen en die opbrengsten in de eerste plaats investeert in materiaal, omkadering en ons jeugdteam. Zo kunnen we onze klimmers in de beste omstandigheden laten klimmen en onze begeleiders  constant laten bijscholen.

 

Bij Vertical Thinking steunen we op drie peilers: duurzaamheid, kleinschaligheid en kwaliteit door professioneel tewerkgestelde begeleiders.

 

Als natuursporters zijn we nauw verbonden met onze favoriete speelplek. Het is dan ook ieders taak om er voor te zorgen dat deze wondermooie plaatsen blijven zoals ze zijn.  Als klimmers hanteren we de filosofie van "Leave No Trace: Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time”. Ook proberen we tijdens onze stages de impact op ons milieu zo klein mogelijk te houden, door carpooling en het gebruik van duurzame materialen.

 

In een sport die zo enorm boomt als de klimsport, is kleinschaligheid  onontbeerlijk om tot de essentie te kunnen komen. Daarom kiezen we bewust voor een beperkt aantal inschrijvingen per opleiding. Dit is niet enkel belangrijk om onze impact op de omgeving te beperken maar ook om iedereen een persoonlijke service te kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen onze begeleiders beter waken over je fysieke integriteit en je emotionele veiligheid. Zo proberen we om je de meest complete klimervaring mee te geven.

 

Onze begeleiders zijn gepassioneerde klimmers die minstens het diploma van 'initiator sportklimmen' op zak hebben en vaak over een pedagogische achtergrond beschikken . Ze kunnen teren op jaren ervaring en scholen zich nog constant bij. We zien het als onze missie om een ongedwongen positieve sfeer te scheppen waar je je als deelnemer volledig kan ontplooien tot zelfstandige klimmer.

 

Banzai!

[banzaj] ban-zai: Synoniemen: Komaan, venga, hup, allez tirer,...

1 veel klimplezier gewenst,  2 gescandeerd ter ondersteuning van een klimmer met een trillend 'Elvis leg',

3 vreugdekreet na het toppen van een route, 4 eigen invulling

 

Epiloog:

Je staat drie meter boven je laatste tussenzekering, je beide voeten op wrijving en twee kleine ronde grepen tussen duim en wijsvinger. Je mond voelt klef aan, je rechtervoet begint te trillen, je onderarmen branden van verzuring en een zweetdruppel rolt in je oog. Je wist waar je naartoe moest, je had alle passen op voorhand uitgewerkt, maar nu zie je niets meer. Je knijpt nog wat harder in de bolle grepen en je armen schreeuwen het uit. Je denkt aan opgeven. Plots hoor je rumoer onder je. Je vrienden op de grond hebben ook door dat je het lastig krijgt en moedigen je aan. Je hart gloeit van zo veel steun. Iemand roept 'Banzai!' Je geest ontwaakt, je bijt op je tanden en de juiste methode schiet je terug te binnen. Je merkt dat je je gewicht naar rechts verplaatst, de linker voet gaat omhoog, je duwt uit en pats op de volgende greep. Vijf vlotte bewegingen later klip je de relais van je eerste 7a.