97956250_2615739181982722_72352671261964
97754790_179809583287782_290207278301603

Hoera, we kunnen terug naar de Belgische rotsen, weliswaar onder voorwaarden. Individuele klimsessies zijn niet toegestaan, maar klimmen in clubverband wel. Clubs kiezen vrij welke massieven ze wanneer reserveren. Klimmers kunnen via hun club inschrijven voor deze georganiseerde sessies.

Elke groep telt maximum 20 personen. Een COVID-verantwoordelijke staat in voor het respecteren van de COVID-richtlijnen en de controle van de gemaakte reservaties. Hij / zij is totaal niet sporttechnisch verantwoordelijk en verdient ten allen tijde uw respect.

Spelregels:

 • Deelnemers moeten beschikken over de nodige kennis en vaardigheden - opleiding of herhaling wordt niet voorzien.

 • Iedereen die intekent verklaart zich aan de COVID-maatregelen te zullen houden (het overzicht vind je hier).
 • Ook leden van andere clubs kunnen inschrijven zolang er voldoende plaatsen overblijven voor leden van Vertical Thinking.
 • Ga de dag zelf op zoek naar de COVID-verantwoordelijke en meld je aan.

Vertical Thinking maakte volgende reservaties. 

We kunnen op vraag nog extra reservaties maken:

 • Verzamel minstens 6 kandidaten, waarvan minimum 50 % VT-leden.

 • Mail de namen door naar verticalthinkingvzw@gmail.com en vraag of het massief van je voorkeur beschikbaar is.

 • Wij reserveren het massief en maken het inschrijvingsdocument op.

 • De initiatiefnemer wordt die dag COVID-verantwoordelijke.

 • De reservatie nemen we mee op in de kalender hierboven.

 • De oorspronkelijke kandidaten schrijven in.

 • Ook andere geïnteresseerden kunnen intekenen op overblijvende plaatsjes.

97642671_631158800804665_472889133372329